Referaten Breburg Academie GGz

Online | 2 uur | gratis | Accreditatie bij FGzPt, NVvP, NVP, VSR en SRVB

De Breburg Academie organiseert 6 keer per jaar een refereerbijeenkomst, waar collega’s op wetenschappelijk niveau kennis delen over allerlei onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie over een lopend onderzoek, een nieuwe behandelmethode, of aan een eindreferaat als afronding van een opleiding.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

  1. event

    Referaten Breburg Academie GGz

    Online | 2 uur | gratis | accreditatie aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VSR, SRVB en NVP De Breburg Academie organiseert 6 keer per jaar een refereerbijeenkomst, waar collega’s op wetenschappelijk niveau kennis delen over allerlei onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie over een lopend onderzoek, een nieuwe behandelmethode, of aan een eindreferaat als afronding van een opleiding.